TEMA

      2024-2025

Amazònies

El futur ancestral

12 novembre 2024 — 4 maig 2025


«Amazònies. El futur ancestral» aborda la importància estratègica de la preservació de la regió amazònica a nivell global. S’hi exposen els darrers estudis científics i arqueològics que qüestionen molts dels paradigmes tradicionals i presenten evidències contrastades de la rellevància dels ecosistemes amazònics per preservar el nostre món i lluitar contra l'actual crisi climàtica. Aquests estudis demostren que més del 50% de l’Amazònia no és un bosc primari, sinó un paisatge induït. Els pobles indígenes i les comunitats locals han forjat els paisatges del bosc a tota la regió, han interactuat amb els seus ecosistemes durant milers d’anys, i han format en alguns casos la composició de les espècies dels boscos per adaptar-les a les seves necessitats.

Dossier Amazònies El Futur Ancestral_CAT.pdf

Podeu trobar més recursos a la pagina web del CCCB.