La Fundació Joan Profitós convoca aquests Premis Artístics amb la voluntat de fomentar en l’alumnat la creativitat, la sensibilitat artística, la bellesa poètica, l’originalitat en l’expressió, la capacitat de reflexió i de crítica. Es poden presentar alumnes des de 5è de Primària fins a Batxillerat o Formació Professional del conjunt d’escoles de l’Escola Pia de Catalunya, amb la col.laboració del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).