La Fundació Joan Profitós convoca aquests Premis Artístics amb la voluntat de fomentar en l’alumnat la creativitat, la sensibilitat artística, la bellesa poètica, l’originalitat en l’expressió, la capacitat de reflexió i de crítica. Es poden presentar alumnes des de 5è de Primària fins a Batxillerat o Formació Professional del conjunt d’escoles de l’Escola Pia de Catalunya, amb la col·laboració del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Enguany l'acte de lliurament de premis tindrà lloc el dimecres 15 de maig de 2024 a la tarda, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).