La Fundació Joan Profitós amb la col·laboració del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) convoca aquests Premis Artístics amb la voluntat de fomentar en l’alumnat la creativitat, la sensibilitat artística, la bellesa poètica, l’originalitat en l’expressió, la capacitat de reflexió i de crítica. Es poden presentar alumnes del conjunt d’escoles de l’Escola Pia de Catalunya des d'I4 fins a Batxillerat o Formació Professional.  

Enguany l'acte de lliurament de premis tindrà lloc el dimecres 15 de maig de 2024 a la tarda, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).