Reunió virtual  de l'estada del Laboratori Creatiu

La Fundació Joan Profitós amb la col·laboració del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) convoca aquests Premis Artístics amb la voluntat de fomentar en l’alumnat la creativitat, la sensibilitat artística, la bellesa poètica, l’originalitat en l’expressió, la capacitat de reflexió i de crítica. Es poden presentar alumnes del conjunt d’escoles de l’Escola Pia de Catalunya des d'I4 fins a Batxillerat o Formació Professional.